Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng rà soát quy định chồng chéo, cản trở kinh doanh - Nội Thất Nail
1
Nội Thất Nail Kính Chào! vui lòng để lại lời nhắn để được tư vấn

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng rà soát quy định chồng chéo, cản trở kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu chỉ rõ các quy định pháp luật gây chồng chéo, cản trở kinh doanh của doanh nghiệp – Ảnh: B.N.

Văn bản do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ký, nêu yêu cầu của Thủ tướng đối với các bộ trưởng và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước thực trạng hệ thống pháp luật còn có những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu khả thi, không phù hợp với thực tiễn, đang gây cản trở, khó khăn cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh căn cứ nghị quyết phiên họp về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, trên cơ sở thực tiễn quản lý, điều hành, khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê các quy định gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn.

Việc rà soát này được thực hiện trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được đánh giá là đang gây khó khăn, vướng mắc, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu cần xác định cụ thể nội dung quy định (điều, khoản, văn bản) gây khó khăn, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung.

Trên cơ sở đó, các bộ ngành và địa phương khẩn trương đề xuất phương án xử lý, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật cụ thể để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, góp phần khơi thông và huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư, kinh doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Pháp luật chồng chéo, 3 năm không làm xong thủ tục cho một nhà máy

TTO – Năm 2020, Chính phủ có nhiều nỗ lực hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư kinh doanh, nhưng theo báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 công bố ngày 12-1 tại Hà Nội, vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục khơi thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.